Phone

Hotline: 024 3768 0014

Đặt lịch

Tiếng Việt

Tiếng Việt
English

Từ hôm nay, 1/1/2024, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Đấu thầu (sửa đổi) có hiệu lực, nhiều thay đổi quan trọng với ngành y

08/01/2024

SKĐS - Cùng với Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) thì Luật Đấu thầu (sửa đổi) chính thức hiệu lực từ hôm nay (1/1/2024) và có ý nghĩa quan trọng đối với ngành y tế.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

Luật được Quốc hội thông qua ngày 9/1/2023 tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 khóa XV và gồm 12 Chương, 121 Điều.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về quyền, nghĩa vụ của người bệnh; người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

Các ĐBQH bấm nút thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 9/1/2023.

Bên cạnh đó, luật còn quy định khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận; chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới và thử nghiệm lâm sàng; sai sót chuyên môn kỹ thuật; điều kiện bảo đảm hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; huy động, điều động nguồn lực phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp.

Một số điểm đáng chú ý tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 bao gồm: Thay thế tên gọi của "Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh" thành "Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh". Phương thức cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sẽ chuyển từ quy định xét duyệt hồ sơ sang quy định phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có thời hạn 5 năm và để được gia hạn Giấy phép hành nghề thì phải đáp ứng yêu cầu về cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định.

Việc chuyển đổi từ "Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh" được cấp trước ngày 01/01/2024 sang "Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh" sẽ được thực hiện theo lộ trình do Chính phủ quy định và thực hiện việc gia hạn theo định kỳ 5 năm một lần kể từ ngày chuyển đổi.

Luật Đấu thầu 2023

Luật Đấu thầu được Quốc hội thông qua này 23/6/2023 tại Kỳ họp thứ 5. Luật quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu; hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh.

Các ĐBQH bấm nút thông qua Luật Đấu thầu.

Luật Đấu thầu sửa đổi nhiều quy định đáng chú ý, cụ thể: Sửa đổi, bổ sung quy định về hành vị bị cấm trong hoạt động đấu thầu so với Luật Đấu thầu 2023. Bổ sung một số trường hợp lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt được quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Bổ sung quy định về hình thức chào hàng cạnh tranh tại Điều 24 Luật Đấu thầu 2023; Bổ sung quy định về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu; Bổ sung quy định về giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu 2023; Thay đổi mức bảo đảm dự thầu trong hồ sơ mời thầu.

Bên cạnh đó, luật còn bổ sung chương riêng quy định về đấu thầu trong lĩnh vực y tế; Bổ sung quy định về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu.

Luật Thi đua, Khen thưởng 2022

Bên cạnh đó, từ hôm nay Luật Thi đua, khen thưởng 2022 được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2022 tại Kỳ họp thứ 3 cũng chính thức có hiệu lực.

Luật Thi đua, khen thưởng 2022 quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thi đua, khen thưởng. Trong đó, đối tượng áp dụng là cá nhân, tập thể, hộ gia đình người Việt Nam; cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài.

ĐBQH bấm nút thông qua Luật Thi đua, khen thưởng tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Điểm thay đổi nổi bật của Luật Thi đua, khen thưởng 2022 so với trước đó là việc nguyên tắc thi đua, khen thưởng có một số thay đổi, cụ thể:

Về nguyên tắc trong thi đua: Tự nguyện, tự giác, công khai, minh bạch (Bổ sung "minh bạch" trong thi đua); đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

Về nguyên tắc trong khen thưởng: Chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời (Bổ sung "minh bạch" trong khen thưởng); bảo đảm thống nhất giữa hình thức, đối tượng khen thưởng và công trạng, thành tích đạt được (yêu cầu có thêm tính thống nhất đối với công trạng, thành tích đạt được; không còn yêu cầu "tính chất" khen thưởng).

Đặt lịch khám

Quý khách hàng có nhu cầu đặt hẹn khám tại Trung tâm y tế Quận Cầu Giấy xin vui lòng điền thông tin bên dưới:

icon
Thông báo
Đóng

Đang tải...