Phone

Hotline: 024 3768 0014

Đặt lịch

Tiếng Việt

Tiếng Việt
English

Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe

1. Thông tin liên hệ:

Trụ sở: Phố Trần Bình, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024. 37549991
Email: phongdansocaugiay@gmail.com\

2. Chức năng - Nhiệm vụ:

Với nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác Dân số và phát triển trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quận Cầu Giấy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến phường đã quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc, đầu tư kinh phí đẩy mạnh công tác Dân số và phát triển với phương châm duy trì mức sinh thấp hợp lý, khống chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, hướng tới nâng cao chất lượng dân số, nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu dân số trên địa bàn quận.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về Dân số và phát triển và truyền thông giáo dục sức khỏe.
- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ về Dân số và phát triển theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về Dân số và phát triển của trạm Y tế phường và cộng tác viên Dân số.
- Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình về Y tế - Dân số, các dự án khác được Chi cục Dân số-KHHGĐ phân công.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức Dân số phường và cộng tác viên Dân số.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực Dân số-KHHGĐ/SKSS.
- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.
- Thực hiện tốt các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe.

3. Đội ngũ cán bộ:

Phòng có 7 cán bộ, trong đó có 01 trưởng phòng (Thạc sĩ), 01 phó phòng và các viên chức dân số.

Ảnh 1: Ths. Lê Thị Hoa - Trưởng phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khoẻ
Ảnh 2: CN. Trần Thị Thu Hằng - Phó trưởng phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khoẻ
Ảnh 3: Tập thể phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khoẻ

Đặt lịch khám

Quý khách hàng có nhu cầu đặt hẹn khám tại Trung tâm y tế Quận Cầu Giấy xin vui lòng điền thông tin bên dưới:

icon
Thông báo
Đóng

Đang tải...