Phone

Hotline: 024 3768 0014

Đặt lịch

Tiếng Việt

Tiếng Việt
English

Phòng HC-TC-TC

1. Thông tin liên hệ: 

Điện thoại: 02437821707
Email: ttytqcg@hanoi.gov.vn

2. Chức năng - Nhiệm vụ: 

* Công tác Tổ chức:

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc trong công tác tuyển dụng, quản lý, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động và thi đua, khen thưởng, kỷ luật…, viên chức và người lao động; 
- Hướng dẫn viên chức và người lao động thực hiện các nội quy, quy chế, chế độ, chính sách của nhà nước theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu, phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý cho đội ngũ viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo phân công, phân cấp;

* Công tác hành chính:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;
- Quản lý, hướng dẫn và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin;
- Phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn;
- Quản lý, cung ứng tài sản, công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất, trang thiết bị (không chuyên môn)…của toàn Trung tâm;

* Công tác Tài chính:

- Tham mưu xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch sử dụng ngân sách, quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản liên quan đến công tác tài chính kế toán,;
- Quản lý tài chính, tài sản, thuốc, vật tư, hoá chất, trang thiết bị theo kế hoạch đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, quyết toán tài chính, lưu trữ hồ sơ tại liệu kế toán theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức thu, chi các loại phí, lệ phí và các dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp với với các khoa, phòng giám sát thực hiện và quyết toán các chương trình, dự án trong và ngoài nước;

3. Đội ngũ cán bộ: 

Phòng có 17 cán bộ với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kế toán trưởng, kế toán viên, kỹ sư CNTT  và các cán bộ chuyên môn khác.

Ảnh 1: CN. Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Tài chính
Ảnh 2: Tập thể phòng Hành chính - Tổ chức - Tài chính

Đặt lịch khám

Quý khách hàng có nhu cầu đặt hẹn khám tại Trung tâm y tế Quận Cầu Giấy xin vui lòng điền thông tin bên dưới:

icon
Thông báo
Đóng

Đang tải...